Retrospektiva: Uvod u programski jezik Java (II. dio)

Završio je drugi dio predavanja “Uvod u programski jezik Java”. Na ovom drugom dijelu, govorili smo Java tehnologiji. Kako izgleda konceptualni proces razvoja aplikacije. Osnovne stvari o Java prevoditelju. Pričali smo o Java virtualnoj mašini i što nam ona pruža i šta znači za razvoj aplikacije. Konceptualno smo objasnili Java platformu i od kojih se komponenti ona sastoji. Spominjali smo neke prednosti i mane same Java tehnologije pa i Java programskog jezika.

Nadalje, izlistali smo sav potreban alat za razvoj Java aplikacija. Bilo je riječi i o tekstualnim editorima i integriranim razvojnim okruženjima; njihove neke prednosti i mane.

Zadnji dio koji smo obradili je bio koncept klasa i objekata općenito i kako se to odražava na Java programski jezik. No ovdje smo samo zakoračili i završili predavanje tako da će sljedeće predavanje nastaviti od te točke. Tj. sljedeće predavanje će početi opisivati koncept klasa te ćemo onda pokazati kako se taj koncept klasa i objekata implementira u Java programskom jeziku.

Pozdrav do sljedećeg predavanja.

This slideshow requires JavaScript.

Hrvoje Varga avatar
Hrvoje Varga
Hrvoje Varga je orijentiran na razvoj softvera koristeći primarno C i Go programske jezike. Također ima iskustva u programskim jezicima Java, C, C++, Go, Python te raznim razvojnim okruženjima, bibliotekama i alatima.