Uvod u Linux, 5 dio (radionica)

Hrvoje Horvat
Nastavljamo s uvodom u Linux.   Došli smo do 5. dijela, koji je zamišljen kao radionica u kojoj ćemo proći sva poglavlja koja smo do sada obradili. Predviđeno je više poglavlja nego što ćemo moći odraditi ovaj puta, ali plan je održavanje onoliko radionica koliko bude potrebno da prođemo sve do osnova mreža. Potom ćemo nastaviti s predavanjima a zatim će ponovno uslijediti radionice na temu mreža.     Radionica će biti u računalnoj učionici koja ima kapacitet od 24 računala s instaliranim CentOS Linuxom v.

CentOS 7

Hrvoje Horvat
Izašao je CentOS 7  Nekoliko tjedana, tj. točnije 27 dana nakon službenog izlaska Red Hat Enterprise Linux 7 završen je i CentOS 7. Na ovo smo čekali (svih 27 dana) 🙂   Što je novo : Prelazi se na 64.bitnu arhitekturu Prelazak sa kernela 2.6.32 (longterm) na 3.10 (longterm: extended life do 2027.g.) Prelazak na XFS kao default file sistem Prelazak na systemd ( nova generacija init -a) i GRUB2 (boot loader) Podrška za Linux aplikacijski Container (Docker) Razne promjene vezane za virtualizaciju