Korišteni alati

Instalirani Alati

Open Source Osijek Inicijativa koristi sljedeće alate za potrebe razvoja projekata:

Dodatne Informacije

Jenkins

jenkins_logoJenkins je Continuous Integration web aplikacija koja će nam služiti za kontinuiranu integraciju softvera kojih razvijamo.

Drugim riječima, svaki puta kada se promijeni izvorni kod projekta Jenkins će preuzeti taj kod uključujući i najnoviju promjenu i napraviti sve korake koje ste vi njemu rekli da napravi za konkretan projekt.

Ti koraci uključuju statičku analizu izvornog koda,  njegovo kompiliranje, funkcionalno i nefunkcionalno testiranje, izradu same inačice softvera koja je spremna izdavanje u javnost.

Redmine

redmine_logo Redmine je web bazirana aplikacija za upravljanje svim našim projektima.

Postoje raznorazni moduli koji se mogu koristiti u svakom projektu; pisanje dokumentacije, prijavljivanje grešaka ili novih ideja i funkcija za softver, praćenje rada svakog člana projekta, objavljivanje obavjesti, definiranje plana rada i točaka prekretnica u razvoju softvera i općenito nadgledanje aktivnosti samog projekta.

Gerrit

gerritGerrit je _Code Review _web bazirana aplikacija koja nam omogućava pregled ili recenziju izvornog koda svakog projekta.

Također nam omogućava serviranje Git repositorija za svaki projekt.

Dakle, svaki član projekta se može konzultirati sa svim ostalim članovima o tome dali je njegova promjena na izvornom kodu valjana prije nego što ta ista promjena bude primjenjena u centralnoj bazi izvornog koda. Ostali članovi mogu odobriti promjenu ili zatražiti od autora da napravi potrebne prepravke.

Git

git_logoGit je _Distributed Version Control _napravljen za potrebe verzioniranja izvornog koda za projekte bilo koje veličine. Taj posao radi sa vrlo velikom brzinom i efikasnošću.

Naravno, Git nama omogućava verzioniranje izvornog koda naših projekata.

Svaki član bilo kojeg projekta mora imati instaliran Git klijent na svoje računalo.

phpLDAPadmin

phpldapadmin_logophpLDAPadmin je web aplikacija za administraciju LDAP servera.

Svaki član Open Source Inicijative mora imati korisnički račun. Korisnički račun članu daje pravo pristupa svim servisima, tj. alatima kojima Open Source Inicijativa upravlja ovisno o projetku.

Za svakog člana naše inicijative će se voditi informacije kao što je njegovo ime, prezime, adresa stanovanja, Email, slika člana te naravno korisničko ime i zaporka člana.

Dakle, phpLDAPadmin nama omogućava izradu korisničkih računa novim članovima Open Source Inicijative.

Dario Čagalj avatar
Dario Čagalj