GIS Server

Što je GIS poslužitelj i čemu služi

GIS (Geografski Informacijski Sustav) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima.

U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija.

U općenitijem smislu GIS je oruđe “pametne karte” koje dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upita (pretrage koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

… možemo promatrati GoogleMaps kao GIS Lite sustav

 

Činjenice o GIS sustavima

 • Poslužiteljska strana:

  • Veliko opterečenje prema bazi podataka (LAN/CPU/RAM)

  • <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Najveće opterečenje prema samoj jezgri GIS poslužitelja (CPU/RAM)
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Vrlo malo opterečenje prema Frontendu (Web poslužitelj)
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Brzina veze prema internetu je usko grlo
    </p>
   </li>
   

 • Klijentska strana:

  • Vrlo malo opterečenje

  • <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     ? Izbor Web preglednika (ne/kompatibilnosti)
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     ? Brzina veze prema internetu je usko grlo
    </p>
   </li>
   

 • Sa strane održavanja sustava:

  • Potrebno je detaljno planiranje i dizajn svakog projekta

  • <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Potrebne su maksimalne optimizacije i razrađen model rada na svakom projektu
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Brzina veze prema internetu
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Potrebne su efikasne metode za backup/restore svakog projekta i / ili cijelog GIS sustava
    </p>
   </li>
   

 •  

  Koji open source GIS poslužitelji postoje

 • http://www.osgeo.org

  • GeoServer

  • <li dir="ltr">
    MapGuide
   </li>
   

 •  

  Što treba poboljšati (Server side)

 • Logiranje i praćenje svih komponenti sustava (syslog, SNMP)

 • Komunikaciju prema bazi podataka

  • Osmisliti model redundantnih baza podataka (Active(r/w)/Active(r/w ili barem Active(r/w/Standby®): zbog brzine i sigurnosti

 • Za jezgru GIS-a:

  • Uvesti optimizacije za izvršavanje unutar Virtualnog okruženje

  • <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Uvesti mogućnosti pokretanja više instanci na istom poslužitelju i/ili na više njih ( redundancija: A/A )
    </p>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Optimizirati korištenje CPU :
    </p>
   
    <ul>
     <li dir="ltr">
      <p dir="ltr">
       Prebaciti dio kalkulacija na klijentsku stranu (Web preglednik)
      </p>
     </li>
    </ul>
   </li>
   
   <li dir="ltr">
    Uvesti mogućnost upotrebe GPU-a, uz CPU
   </li>
   

 •  

 • Za Web poslužitelj:

  • Uvesti mogućnost redundancije zbog opterečenja i sigurnosti

  • <li dir="ltr">
    Dio kalkulacija prebaciti na njega
   </li>
   

 •  

  Što treba poboljšati (Client side)

 • Dodati mogućnost da se što veći dio kalkulacija radi na njemu (Web preglednik):

  • Paziti na generiranje prometa od/prema internetu

  • <li dir="ltr">
    <p dir="ltr">
     Iskoristiti GPU na klijentskoj strani (ako postoji) [HTML5 + WebGL]
    </p>
   </li>
   

 •  

  Što mi želimo razvijati

  Moderan Cluster GIS Poslužitelj koji zna iskoristiti mogućnosti distribuiranog rada.

  S obzirom na činjenice :

  • Da su GIS sustavi vrlo zahtjevni što se tiće resursa: (CPU,RAM , Diskovni prostor i brzina)
  • Da se u praksi sve više proširuju i nadograđuju (sve više podataka, slika, …)
  • Da se od njih traži pouzdanost

  Možemo zaključiti da postojeći GIS sustavi ne zadovoljavaju te osnovne parametre.

   

  Dakle sam razvoj GIS polsužitelja se može razvijati u nekoliko  smjerova:

  1. Kao aplikacija unutar cloud web portal platforme Synergy
  2. Kao samostalnan GIS Server
  3. Kao modifikacija neke od open source GIS server platformi – pr. za korištenje kao u točki 1.

   

  Logička shema rada samostalnog cluster GIS Servera koji zadovolave gore navedene zahtjeve bi bila:

   

  GIS Server Osnovni Cluster način rada

   

   

  Hrvoje Horvat avatar
  Hrvoje Horvat
  Hrvoje Horvat mrežni je i sistem inženjer s dugogodišnjim (18+ g.) iskustvom u razvoju, testiranju i implementaciji, od najmanjih do enterprise kategorije IT sustava. Njegova područja rada su od mrežnih protokola do mrežnih servisa, preko standardne mrežne opreme do specijaliziranih komponenti i sustava, preko raznih mrežnih elemenata i sustava za mrežnu pohranu i dijeljenje podataka te platformi za Virtualizaciju, do protokola i sustava za redundanciju te sustava visoke dostupnosti (HA).