Multi User Documentation Tool

Što je cilj

Cilj je razvoj višekorisničkog , višeplatformskog alata za izradu profesionalne projektne dokumentacije

 • To podrazumjeva istovremeni višekorisnički rad na pisanju dokumentacije (više korisnika mora moći istovremeno raditi na istom dokumentu) uz verzioniranje svake promijene od strane bilo kojeg korisnika

 • Izrada samog dokumenta mora biti wrlo slična radu u Office Word ili LibreOffice Writeru, sa slijedećim značajkama:

  • Predloške se mora moći definirati za grupu korisnika (Format stranice ,Logo, paragrafi i stilovi [ fontovi , boje, veličine], … i sl.) ili pojedinog korisnika

 • Globlne i lokalne varijable, kreirane od strane administratora , i lokalne varijable kreirane od strane svakog korisnika

 

Dakle u slučajevima :

 • kada pišete bilo kakvu (projektnu) dokumentaciju,
 • da postoji potreba da više ljudi radi na istoj dokumentaciji u isto vrijeme (ili ne),
 • gdje se svaka promjena verzionira (da se možete vratiti vremenski unazad – prije neke promijene),
 • kada želite točno vidjeti tko je što mijenjao
 • ako želite da konačan rezultat bude profesionalna (projektna) dokumentacija:
  • Potrebno vam je zaglavlje s logotipom tvrtke,
  • Želite definirati globalne ili lokalne varijable za određene grupe korisnika  ili omogućiti da ih svaki korisnik definira za sebe (uz to što će preuzeti one globalne):
   • Pr. Na više mjesta u dokumentu se spominje neki pojam pr.:
    • verzija softvera
    • vrsta nekog materijala i sl.
  • Želite definirati globalne stilove pisanja i određene parametre:
   • Pr. dijelove gdje ide normalan tekst (koji font, veličina, boja , …)
   • ili gdje dolaze komentari (koji font,veličina, boja , možda i neki logo, …..)
   • ili slike (koja im je pozicija uz tekst i sl.)
  • ako želite za neka poglavlja omogućiti određenim grupama korisnika da imaju prava promijene a za neka druga ne i sl.

 

Potrebne funkcionalnosti

 • Kontrola (Review) u realnom vremenu,

 • Trenutna radna stranica ili pregled iste (preview) mora biti isti kao u završnom izdanom (publish) dokumentu

 • Mora biti moguć uvoz dokumenata iz  :

  • HTML , XML , … i drugih bitnih formata

 • Izdavanje (publishing) mora biti moguć (bez instaliranja vanjskih programa), u :

  • PDF dokument , Office Word dokument i Libre Office Writer document