GIS Server

Što je GIS poslužitelj i čemu služi

GIS (Geografski Informacijski Sustav) je sustav za upravljanje prostornim podacima i osobinama pridruženih njima.

U najstrožem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje geografskih informacija.

U općenitijem smislu GIS je oruđe “pametne karte” koje dopušta korisnicima stvaranje interaktivnih upita (pretrage koja stvara korisnik), analiziranje prostornih informacija i uređivanje podataka.

… možemo promatrati GoogleMaps kao GIS Lite sustav

 

Činjenice o GIS sustavima

 • Poslužiteljska strana:

  • Veliko opterečenje prema bazi podataka (LAN/CPU/RAM)

  • Najveće opterečenje prema samoj jezgri GIS poslužitelja (CPU/RAM)

  • Vrlo malo opterečenje prema Frontendu (Web poslužitelj)

  • Brzina veze prema internetu je usko grlo

 • Klijentska strana:

  • Vrlo malo opterečenje

  • ? Izbor Web preglednika (ne/kompatibilnosti)

  • ? Brzina veze prema internetu je usko grlo

 • Sa strane održavanja sustava:

  • Potrebno je detaljno planiranje i dizajn svakog projekta

  • Potrebne su maksimalne optimizacije i razrađen model rada na svakom projektu

  • Brzina veze prema internetu

  • Potrebne su efikasne metode za backup/restore svakog projekta i / ili cijelog GIS sustava

 

Koji open source GIS poslužitelji postoje

 • http://www.osgeo.org

  • GeoServer

  • MapGuide

 

Što treba poboljšati (Server side)

 • Logiranje i praćenje svih komponenti sustava (syslog, SNMP)

 • Komunikaciju prema bazi podataka

  • Osmisliti model redundantnih baza podataka (Active(r/w)/Active(r/w ili barem Active(r/w/Standby(r)): zbog brzine i sigurnosti

 • Za jezgru GIS-a:

  • Uvesti optimizacije za izvršavanje unutar Virtualnog okruženje

  • Uvesti mogućnosti pokretanja više instanci na istom poslužitelju i/ili na više njih ( redundancija: A/A )

  • Optimizirati korištenje CPU :

   • Prebaciti dio kalkulacija na klijentsku stranu (Web preglednik)

  • Uvesti mogućnost upotrebe GPU-a, uz CPU

 

 • Za Web poslužitelj:

  • Uvesti mogućnost redundancije zbog opterečenja i sigurnosti

  • Dio kalkulacija prebaciti na njega

 

Što treba poboljšati (Client side)

 • Dodati mogućnost da se što veći dio kalkulacija radi na njemu (Web preglednik):

  • Paziti na generiranje prometa od/prema internetu

  • Iskoristiti GPU na klijentskoj strani (ako postoji) [HTML5 + WebGL]

 

Što mi želimo razvijati

Moderan Cluster GIS Poslužitelj koji zna iskoristiti mogućnosti distribuiranog rada.

S obzirom na činjenice :

 • Da su GIS sustavi vrlo zahtjevni što se tiće resursa: (CPU,RAM , Diskovni prostor i brzina)
 • Da se u praksi sve više proširuju i nadograđuju (sve više podataka, slika, …)
 • Da se od njih traži pouzdanost

Možemo zaključiti da postojeći GIS sustavi ne zadovoljavaju te osnovne parametre.

 

Dakle sam razvoj GIS polsužitelja se može razvijati u nekoliko  smjerova:

 1. Kao aplikacija unutar cloud web portal platforme Synergy
 2. Kao samostalnan GIS Server
 3. Kao modifikacija neke od open source GIS server platformi – pr. za korištenje kao u točki 1.

 

Logička shema rada samostalnog cluster GIS Servera koji zadovolave gore navedene zahtjeve bi bila:

 

GIS Server Osnovni Cluster način rada