ArhiXML

Što je ArhiXML

 • ArhiXML je aplikacija pomoću koje se izrađuju popisi arhivskog gradiva koje tvrtke i institucije posjeduju u svojim pismohranama, a dužne su taj popis elektronski dostavljati državnom arhivu (ARHiNET).
 • ARHiNET je mrežni informacijski sustav za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom.

Zašto baš ta ideja za projekt ?

 • Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) tvrtke su dužne popis arhivskog gradiva dostavljati u elektronskom obliku.
 • Tvrtke imaju dva izbora; koristiti sam ARHiNET sustav koji se naplaćuje ili besplatno sami izraditi XML datoteku te istu slati ARHiNET sustavu.
 • ARHiNET nudi dokumentaciju i pravila po kojima se izrađuje XML.
 • Sama izrada XML datoteke nije jednostavna te traži određeni nivo tehničkog predznanja.
 • Nakon izrade XML datoteke, ista se mora validirati. Postoje alati koji validiraju XML datoteku pomoću XML schema datoteke.
 • Takvi alati predstavljaju dodatnu investiciju za korisnika te također traže određeni nivo tehničkog predznanja za ispravno korištenje.

Po čemu je ova aplikacija zanimljiva

 1. Kod razvoja ove aplikacije želja nam je bila prezentirati tehnike i tehnologije koje se temelje na server-side programiranju s mogućnošću definiranja dijela same aplikacije koji  će se izvršavati na poslužitelju a koji na klijentskoj strani (web preglednik). Također aplikacija mora biti razvijana na način da omogućava maksimalnu brzinu rada i pouzdanost.
 2. Potom smo željeli da se samo vrijeme razvoja aplikacije skrati i pojednostavi što je moguće više te da se u razvoju ne treba brinuti u tome kako će se sama Web stranica iscrtavati (renderirati) i sl..
 3. Nadalje  željeli smo izraditi funkcionalnu aplikaciju neovisnu o operatvnom sustavu na kojemu će se izvršavati i poslužiteljska i klijentska strana, te da na klijentskoj strani ne smije biti potrebe za instaliranjem plugina ili bilo kakvog dodatnog softvera.
 4. Osim toga, naš zahtjev u razvoju aplikacije je bio i taj da se aplikacija mora moći izvršavati unutar minimalnog cluster sustava, otpornog na ispade.
 5. Slijedeći zahtjev je bio da se sama aplikacija može vrlo brzo i jednostavno nadograditi, i to samo na strani poslužitelja u nekoliko sekundi (ne računajući vrijeme kopiranja datoteke na poslužitelj) te da se instalacija može automatski proširiti na sve poslužitelje u clusteru.
 6. Na kraju želimo da se ova aplikacija može uz minimalne prepravke instalirati na našu buduću Cloud Web portal platformu.
 7. Ove tehnike će kasnije biti korisne za većinu projekata koje pokrećemo kao i za bilo koje druge naprednije projekte.

Kako to radi?

 • Aplikacija je pisana u programskom jeziku Java kao servlet koristeći Java Enterprise Edition API i Vaadin framework. Za razliku od drugih server-side aplikacija, aplikacije koje su pisane u programskom jeziku Java kao servleti omogućavaju brže izvršavanje, bolju kontrolu te manje trošenje resursa (ovo zadovoljava zahtjeve 1, 2 i 3). Ne zaboravimo i činjenicu da je Java platforma provjerena u desetljetnom radu u najzahtjevnijim okruženjima (telekomi, industrija…). Osim toga korištenjem Vaadin frameworka smo ubrzali vrijeme razvoja aplikacije jer nam sam framework nudi obilje funkcionalnosti o kojima se više ne moramo brinuti, već ih samo treba koristiti. Vaadin je također dokazan u radu, dugi niz godina.
 • Pošto je aplikacija pisana kao servlet, za njeno izvršavanje je potreban minimalno samo Servlet Container, ali pošto smo imali zahjev za radom u clusteru (točka 4), minimalno preporučamo Apache Tomcat ili neki od Java Application servera koji također imaju mogućnost rada u Clusteru kao što su GlassFish, JBoss, WebSphere i ostali.
 • Nadalje, zahtjev za brzom i automatskom nadogradnjom aplikacije (točka 5) riješen    je u svim Servlet Container kao i u Java Application serverima.

 

Logička shema rada

Logička shema rada

 

Korištene tehnologije

 • Mozilla Firefox, Google Chrome.
 • Java.
 • Vaadin.
 • Eclipse.
 • Apache Tomcat.

Korisničko sučelje

 • Sučelje je konceptualno podijeljeno na dva dijela:
  • glavna tablica,
  • forma.
 • Glavna tablica sadrži hijerarhijski popis svih registraturnih jedinica.
 • Forma sadrži detaljne podatke o jednoj registraturnoj jedinici.

Dodaj unos

Primjer XML datoteke:

Tehnički zahtjevi

 • Zahtjevi su definirani od strane ARHiNET sustava u obliku dokumentacije i XML schema datoteke.
 • Korisniku aplikacije maksimalno sakriti kompleksnost same XML datoteke.
 • Ulaz u aplikaciju i izlaz iz aplikacije je XML datoteka koja mora biti pravovaljanja, tj. po pravilima ARHiNET sustava.

Status projekta

 • Softver je funkcionalan. Podržava sva pravila koja su opisana na stranicama ARHiNET-a.
 • Postoje mogućnosti napretka. Povećati performanse, poboljšati korisničko sučelje…
 • Dodatne informacije kao i sam izvorni kod softvera (privremeno – dok sve ne prebacimo na naš sustav) možete pronaći na https://bitbucket.org/hrle/arhixml.

Isprobajte aplikaciju

ArhiXML smo instalirali na našem serveru te ga možete i isprobati.